Kies jij voor levenskracht of tegenkracht?

Leef jij een leven of leef jij je leven?

Het is iedereen gegeven te kiezen je leven te leven met levenskracht of tegenkracht.

Dat je dat bij jezelf begint is het voornaamste bewustwording. Dat je het behoudt is je eigen verantwoordelijkheid en dat je het kan is je autonomie.

Hoelang gaan we, ga jij nog door met tegenkracht? Laat jij nog ‘ziek’ maken door schijn, leugen, angst, macht, begeerte, en twijfel. Laat jij je leven door iedereen en alles leven en niet naar je authentieke natuur, je hart, je echte geaardheid, de stem in onszelf?

Elk mens kan voor zichzelf uitmaken welke weg of levensfilosofie hem het meest geluk en gezondheid geeft.

Denken dat het zo moet komt van buitenaf. Vanuit tradities, systemen, patronen, ‘we doen het nu eenmaal zo’

Zolang iedereen daarvan overtuigd blijft dat ‘het’ zo moet, blijf je hetzelfde doen en ‘ongelukkig’

Mijn overtuiging is dat het leven leven er éen moet zijn van vreugde en geluk.  Idealistisch?  Nee een kwestie van doen. Hoe?  Door je met regelmaat af te vragen ‘brengt mij dit nu echte vreugde’

Toen ik geboren werd kreeg ik geen route mee met als eindresultaat veel ellende.

We zijn zelf de veroorzakers van ‘ellende’ dan wel vreugde.

Ik kies voor vreugde voor mezelf en met jou….en jij?

Christa